Volvo L90s moving a railroad switch (plus bobcat)

2 Volvo L90 loaders moving a railroad switch at the Railway Training Centre in Ängelholm, Sweden. At the end, a Bobcat leaving the site via rail. 2 Volvo L90s flyttar en växel på Järnvägsskolan i Ängelholm. I slutet lämnar en Bobcat platsen via spår.