Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser 70, Toyota FJ Cruiser, Suzuki Samurai Offroad