Scania lastväxlare Sept 2017

Scania lastväxlare hämtar en gräsklippar för vidare transport till Roma Sept 2017 Filmat av Olof Söderberg Visby